‘13 องค์กรสงฆ์’จี้รัฐห้ามขายเหล้าวันศาสนา

เร่งรณรงค์ให้ปชช.งดดื่มวันเทศกาล

 

 ‘13 องค์กรสงฆ์’จี้รัฐห้ามขายเหล้าวันศาสนา

          พระสงฆ์ 13 องค์กร ออกจดหมายจี้รัฐบาลสั่งห้ามขายเหล้าวันสำคัญทางศาสนา ข้องใจหลังถูกเบรกขอให้ทบทวน ทั้งที่ไม่มีเสียงคัดค้านใดๆ ในสังคม

 

          พระสมุห์ สุรพงษ์ ปสันนจิตโต ผู้ประสานงานเครือข่ายพระสงฆ์ เปิดเผยว่า เครือข่ายพระสงฆ์ 13 องค์กร อาทิ เครือข่ายพระอาสาพัฒนา จ.นครราชสีมา กลุ่มพระสงฆ์รณรงค์งดเหล้า จ.ขอนแก่น กลุ่มสหธรรมเพื่อการพัฒนา จ.สุรินทร์ กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนา จ.นครศรีธรรมราช เครือข่ายพระสงฆ์กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จ.จันทบุรี จ.โสธร และ จ.ตราด เป็นต้น ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกเรื่อง ก่อนจะถึงวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่กันดีไหมถึงคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

 

          โดยเรียกร้องให้ออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้ว รอเพียงเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม แต่กลับถูกขอให้ทบทวนใหม่ ทั้งที่เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย และไม่มีเสียงคัดค้านใดๆ เลย

 

          พระสมุห์ สุรพงษ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เครือข่ายพระสงฆ์ยังเรียกร้องด้วยว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี ควรจะเริ่มต้นมาตรการดังกล่าวตั้งแต่จากวันอาสาฬหบูชา ที่จะมาถึงในวันที่ 7 ก.ค.นี้ โดยรัฐบาลควรเร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการงดดื่มในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ก.ค.2551

 

          ทั้งนี้ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานด้านสังคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาควรเป็นแบบอย่าง และเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศงดดื่มในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รวมทั้งควรเร่งทบทวน ประกาศห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลที่มีวันหยุดยาว เพื่อลดอุบัติเหตุและผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

update 15-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code