12 จังหวัดอีสานบน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า

เหลียวหน้าแลหลัง ขับเคลื่อนการทำงานรณรงค์ “ยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า” สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ใน 12 จังหวัดอีสานบน 

12 จังหวัดอีสานบน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมถอดบทเรียนและพัฒนาโครงการ 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ โรงเรียนแก้จน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

คุณธีระ วัชรปราณี การประชุมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับทีมงานจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กรุงเทพมหานคร นำโดย คุณธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการ สคล. มีความตั้งใจมาเยี่ยมเยียนภาคอีสานตอนบน พร้อมทั้งได้เติมเต็มการทำงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานในพื้นที่ของ 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน

ในงานได้มีการถอดบทเรียนการทำงานในปีที่ผ่านมาของทุกพื้นที่ ถึงความสำเร็จของงานต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่อยากจะเห็นต่อไปในการทำงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง และสนุกสนานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานในแต่ละพื้นที่

นายนิรุจน์ อุทธา นายนิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ได้ให้แนวทางการทำงานที่ทุกจังหวัดจะร่วมกันทำงานตามยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า เป้าประสงค์เดียวกันที่จะไปถึง คือ เลิกเหล้าตลอดชีวิต พิชิตความยากจน ดำรงตนแบบพอเพียง มีครอบครัวอบอุ่น อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งการทำงานของประชาคมต้องไม่ทำงานคนเดียวต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จะทำให้การทำงานสามารถถึงความสำเร็จได้ไม่ยากในทุกจังหวัด

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code