′ธาราบำบัด′ช่วยฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมผู้สูงวัย

ใช้′ธาราบำบัด′รักษาข้อเข่าเสื่อมผู้สูงวัย ผลวิจัยพบช่วยฟื้นฟู ลดปวดได้ดี


′ธาราบำบัด′ ช่วยฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงวัย thaihealth


ที่รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวในการดูรูปแบบการใช้ “ธาราบำบัด” เพื่อพัฒนารูปแบบบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยข้อเข่าเสื่อมและมีภาวะอ้วนขึ้น ถ่ายทอดวิชาการลงสู่สถานบริการ  ทั่วประเทศ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ ในโครงการการจัดบริการที่ดีให้ประชาชน(Better Service)


พร้อมกล่าวว่า โรคข้อเสื่อม เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในคนสูงอายุทุกเชื้อชาติ พบได้ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ข้อมูลล่าสุดในปี 2553 พบคนไทยป่วยโรคข้อเสื่อมกว่า6 ล้านคน มากที่สุดคือข้อเข่า เนื่องจากเป็นอวัยวะที่แบกรับน้ำหนักตัวโดยตรงทำหน้าที่เคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลา พบในผู้หญิงมากกว่าชาย 2-3 เท่าตัว


นพ.ปานเนตร กล่าวว่า คาดว่าผู้ป่วยโรคนี้จะเพิ่มขึ้นมาก จากปัญหาโรคอ้วนผลการวิจัยทั่วโลก ยืนยันตรงกันพบมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมถึง 1.4 เท่าตัว โดยผู้หญิงเสี่ยง 4.37 เท่าตัว และผู้ชายเสี่ยง2.7 เท่าตัว ซึ่งขณะนี้ผลสำรวจทั่วประเทศไทยมีคนอ้วนประมาณ 16 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน หากไม่เร่งควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คาดว่าในอนาคตจะพบผู้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจึงได้มอบหมายให้รพ.สมเด็จพระสังฆราชญานสังวรศึกษาวิจัยรูปแบบการบริการฟื้นสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเสื่อมและมีน้ำหนักตัวมากเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบจัดบริการฟื้นฟูที่เหมาะสม ​


นพ.ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม ผู้อำนวยการรพ.สมเด็จพระสังฆราชญานสังวร กล่าวว่า การออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุที่ข้อเข้าเสื่อมและน้ำหนักตัวมากที่ผ่านมายังไม่มีรูปแบบที่เหมาะสม โรงพยาบาลฯจึงได้พัฒนาหลักการบำบัดรักษาด้วยน้ำหรือธาราบำบัด (Hydrotherapy) ซึ่งเป็นแห่งแรกที่ได้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการ ออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและมีภาวะอ้วนขึ้น ​โปรแกรมการออกกำลังกายร่วมกับเครื่องมือที่เสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อในน้ำหลักการใช้น้ำบำบัดคือการใช้มวลน้ำอุ้มน้ำหนักตัวแทนและใช้ความอุ่นของน้ำสร้างความสุขสบาย โดยใช้น้ำอุ่น อุณหภูมิความร้อน 30-34 องศาเซลเซียส เมื่อน้ำอยู่ในระดับเสมอไหล่ มวลน้ำจะอุ้มพยุงน้ำหนักตัว น้ำหนักตัวจะเหลือเพียงร้อยละ 10 ข้อเข่าไม่ต้องรับน้ำหนักตัวและแรงกระแทก เพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น


 “ผลการศึกษาวิจัยผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้  40 คน โดยสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย พยาบาล และนักจิตวิทยาคลินิก ให้ออกกำลังกายในน้ำ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆละ3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ผลพบว่า สามารถเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่แขน หลังและขาแข็งแรงขึ้น ลดอาการปวดของข้อเข่าอย่างได้ผลดี ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ 82  โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธาราบำบัดเพิ่มขึ้น”


 


 


ที่มา : มติชนออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code