ไทยซิวรางวัลควบคุมบุหรี่ดีเยี่ยม’ปี 51

ประชาชนปลอดภัยไร้ควันพิษในบุหรี่

 ไทยซิวรางวัลควบคุมบุหรี่ดีเยี่ยม’ปี 51

          ที่โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ในการประชุมของสมาคมวิจัยการเสพติดนิโคตินและยาสูบภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 1 นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวตอนหนึ่งว่า ในปี 51 องค์  กรภาคีโลกไร้ควันบุหรี่ ซึ่งเป็นองค์กรก่อตั้งเพื่อดำเนินการตามนโยบายรณรงค์คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้มอบรางวัล จี เอส พี ให้กับประเทศไทย ในฐานะที่มีผลการดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบชัดเจนในระดับดีเยี่ยมของโลกทำให้ประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับความปลอดภัยจากควันพิษในบุหรี่ เป็นการสนับสนุนนโยบายขององค์การอนามัยโลกให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 

          ด้าน น.ส.บังอร ฤทธิภักดี ประธานเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบในภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า สถานการณ์การบริโภคยาสูบในกลุ่มอาเซียนพบว่า มีผู้สูบถึง 125 ล้านคนจากประชากร 575 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรที่สูบบุหรี่ทั่วโลก ที่ผ่านมาประเทศ ต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความร่วมมือในการเดินหน้ามาตรการควบคุมยาสูบในประเทศ ซึ่ง 4 ใน 10 ของกลุ่มประเทศอาเซียน มีการดำเนินการออกคำเตือนที่เป็นรูปภาพ ซึ่งไทยและสิงคโปร์ดำเนินการแล้ว ส่วนบรูไนจะออกภาพคำเตือนในปีนี้ ขณะที่มาเลเซียจะจัดทำในปีหน้า นอกจากนี้ยังร่วมมือมาตรการห้ามโฆษณาบุหรี่หรือส่งเสริมการขาย โดย 8 ใน 10 ประเทศ ห้ามโฆษณาบุหรี่ ยกเว้นกัมพูชาและอินโดนีเซียที่ยังปล่อยให้มีการโฆษณาได้.

 

        

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 30-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code