ไข้เลือดออกระบาด อุบลฯป่วยพุ่ง1,316ราย

ที่มา : แนวหน้า


ไข้เลือดออกระบาด อุบลฯป่วยพุ่ง1,316ราย thaihealth


แฟ้มภาพ


จ.อุบลราชธานี วิกฤติหนัก ไข้เลือดออกระบาด พบผู้ป่วยพุ่ง 1,316 ราย


นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกับจิตอาสา และชาวบ้าน ตลอดทั้งนักเรียนนักศึกษาเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออกให้กับพี่น้องประชาชนในการกำจัดลูกน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 5ป. 1ข. คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์ โดย ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และลงมือทำทันที และมาตรการ 1 ข. คือ การขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะอยู่ภายในภาชนะ


นายไพรัช เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่ในขั้นวิกฤติ มียอดผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมากถึง 1,316 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 8 ศพ โดยในพื้นที่ อ.เขมราฐ ขณะนี้มียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน  34 ราย และยังระบาดออกไปอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ เฉลี่ยยังมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกวันละ 2-3 ราย พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ