ให้ศูนย์อนามัยทุกจังหวัด บริการฉีดวัคซีนโควิด

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ให้ศูนย์อนามัยทุกจังหวัด บริการฉีดวัคซีนโควิด thaihealth


แฟ้มภาพ


การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนได้ครอบคลุมมากที่สุด เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อสกัดยับยั้งการแพร่ระบาดให้ทันท่วงที จึงมีการมอบหมายให้ศูนย์อนามัยทุกจังหวัด ช่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกวัน สธ. มีความห่วงใย สนับสนุนให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน มีนโยบายชัดเจนที่ต้องการให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งประเทศ ร้อยละ 70 โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย โดยการฉีดวัคซีน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ระยะที่ 2 ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และระยะที่ 3 ฉีดให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี


นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมอนามัยร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีน โดยให้ทุกศูนย์อนามัยในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้งเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน สนับสนุนการดำเนินการของเขตสุขภาพและจังหวัด ซึ่งตั้งเป้าให้แต่ละศูนย์สามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คน พร้อมทั้งปรับรูปแบบเชิงรุกเข้าไปในสถานประกอบการต่าง ๆ และในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยใช้ทีมแพทย์และรถโมบายเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย


ที่ผ่านมามีศูนย์อนามัยที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 9 อุบลราชธานี และศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยให้บริการฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 2,100 คน


“ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม ถึงแม้จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ตามแต่ยังคงต้องปฏิบัติด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์เมื่อไปสัมผัสสิ่งของต่างๆ และการเว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงไม่เข้าไปในพื้นที่แออัดหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงโรค” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code