ให้ความรู้สื่อมวลชน Investigative Journalism in CSR

 

ให้ความรู้สื่อมวลชน investigative journalism in csr

 

เดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อให้สังคมมีความรู้เรื่องซีเอสอาร์มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อมวลชน ที่วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำธุรกิจอย่างไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เห็นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการไม่ดูแลซัพลายเออร์จนมีการนำน้ำปนเปื้อนสารเคมีไปทิ้งในพื้นที่ของชาวบ้าน การใช้แรงงานเด็ก รวมถึงประเด็นความคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนเกี่ยวโยงถึงนโยบาย และความสามารถในการบริหารจัดการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมให้ความรู้สื่อมวลชน หลักสูตรพิเศษ “กระบวนการเจาะข่าว investigative journalism in csr” ใหักับสื่อมวลชนทุกสาย รวมถึงนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าว และอาจารย์ที่สอนด้านการรายงานข่าว ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2555 ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต สนใจเข้าอบรมติดต่อ 02-864-1143 หรือ [email protected]

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code