ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

 

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

 

ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

 

 

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นปัญหาสำคัญมีหลายโรค เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม วัณโรค ชาร์ส และไข้หวัดนก ซึ่งส่วนใหญ่ติดต่อโดยการไอจามรดกัน หรือสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เสมหะของผู้ป่วย เช่น ของเล่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร โทรศัพท์ ลูกบิดประตู รวมบันได เป็นต้น

 

การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สำคัญที่สุด คือ ลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่น ซึ่งทำได้ง่ายๆ โดยการล้างมือบ่อยๆ การใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอจาม และการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในที่ชุมชน

 

 ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

 

ทำไมต้องล้างมือ

 

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ มีโอกาสที่จะใช้มือที่สัมผัสน้ำมูก น้ำลายของตนเองไปสัมผัสกับสิ่งของรอบๆ ตัว เมื่อคนอื่นใช้มือหยิบจับสิ่งของเหล่านั้นจะได้รับเชื้อโรคที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ โดยเชื้อจะเข้าทางเยื่อบุจมูก ตา และปาก

 

 

ควรล้างมืออย่างไร

 

ล้างมือให้สะอาดทั่วถึงด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ

 

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 

 

ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ และทุกครั้ง

 

– หลังไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก

 

– ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย

 

– ก่อนรับประทานอาหาร

 

– ก่อนและหลังการเตรียมหรือปรุงอาหาร

 

– หลังการขับถ่าย

 

– หลังการสัมผัสสัตว์ทุกชนิด

 

 ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

 

ทำไมจึงควรใส่หน้ากากอนามัย

 

เชื้อโรคที่เกิดจากการไอ จาม ของผู้ป่วยสามารถกระจายออกไปได้ไกลถึง 3 ฟุต ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสรับเชื้อได้ ซึ่งจากงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกพบว่า การใส่หน้ากากอนามัยสามารถลดการแพร่กระจายของอณูเล็กๆ ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ถึงร้อยละ 80 การใส่หน้ากากอนามัยจึงช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจไปสู่ผู้อื่นได้

 

 

ควรใส่หน้ากากอนามัย

 

เมื่อป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ มีอาการไอ จาม มีน้ำมูก และเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่สาธารณะ เช่น ในห้องเรียน ห้องทำงาน ศูนย์การค้า รถประจำทาง โรงพยาบาล โดยเฉพาะในห้องปรับอากาศ

 

 

คนรอบข้างปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

Update: 13-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ