ในสถานการณ์ COVID-19 การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือหัวใจของการไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ตีตรา

จำนวนดาวน์โหลด : 0 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ