ใช้ธูปสั้นช่วงกินเจ ลดฝุ่น PM 2.5

ที่มา :  เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ใช้ธูปสั้นช่วงกินเจ ลดฝุ่น PM 2.5 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย แนะคนใต้ลดจุดธูปช่วงกินเจ ลดปริมาณฝุน PM 2.5 หรืออาจเลือกใช้ธูปขนาดสั้น ศาสนสถานควรดับ เก็บธูปให้เร็วขึ้น ทำความสะอาดกระถางธูปประจำ ย้ำกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงสัมผัสควัน ขอสถานพยาบาลจัดห้องสะอาดรับมือ


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลกินเจนี้ อาจมีการจุดธูปไหว้เจ้าหรือประกอบพิธีกรรมตามศาลเจ้า รวมถึงการไหว้พระขอพร จึงขอความร่วมมือเปลี่ยนมาใช้ธูปที่มีขนาดเล็กหรือสั้นลง เพื่อลดการเพิ่มฝุ่น ซึ่งศาสนสถานเมื่อเสร็จพิธีการควรดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น และต้องมั่นใจว่าดับสนิท นอกจากนี้ควรทำความสะอาดบริเวณกระถางธูปเป็นประจำเพื่อลดฝุ่นละอองจากควันธูปที่ตกค้าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องแอร์ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง เพราะหากสูดดมเข้าไป อาจทำให้ระคายเคืองตาและส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาการที่พบบ่อย คือ ตาแห้ง แสบตา น้ำตาไหล จาม ไอ ระคายคอ หายใจลำบาก และอาจเกิดอาการปวดศีรษะ เป็นลมหมดสติได้ หากสูดดม เป็นเวลานานๆ


“ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างใกล้ชิด สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควัน และขอความร่วมมือสถานพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก ควรจัดห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) เพื่อป้องกันและลดสัมผัสฝุ่น PM 2.5 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่แพทย์ให้คำแนะนำ" พญ.พรรณพิมล กล่าว


อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ส่วนประชาชนที่จำเป็นต้องไปในพื้นที่ที่มีปริมาณค่าฝุ่นสูง ควรสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ และคอยสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวีด แน่นหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

Shares:
QR Code :
QR Code