ใช้ถังสีใส่อาหาร อันตราย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 


ใช้ถังสีใส่อาหาร อันตราย   thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย แนะผู้ประกอบการค้าทั้งในตลาดสด และแผงลอยจำหน่ายอาหารต้องคำนึงถึงสุขลักษณะด้านความสะอาด และไม่ควรนำถังสีมาใช้ เป็นภาชนะใส่อาหาร


นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าทั้งในตลาดค้าส่ง ตลาดสด และแผงลอยจำหน่ายอาหารจะต้องมีความตระหนักด้านสุขลักษณะความสะอาด และเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัย เนื่องจากการออกแบบวัสดุที่ใช้ทำภาชนะ และอุปกรณ์ มีผลต่อการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่อาหารรวมทั้งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะการนำถังสีมาใช้ จะทำให้ผู้บริโภคได้รับสารตะกั่วที่ตกค้างอยู่ในถังสี หากได้รับพิษตะกั่วอย่างต่อเนื่องและปริมาณมากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลันคือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เมื่อพิษสะสมจะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาตที่นิ้วเท้าและมือเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลียได้


ทั้งนี้ หลักการเลือกภาชนะหรืออุปกรณ์ใส่อาหารนั้น จะต้องไม่ทำหรือประกอบด้วยวัสดุที่เป็นพิษเช่นภาชนะที่จะนำมาใช้กับอาหารต้องไม่ผ่านการใช้บรรจุสารเคมีอันตรายมาก่อนเพราะอาจทำให้เกิดสารเคมีตกค้างได้

Shares:
QR Code :
QR Code