ใครบ้างต้องใส่หน้ากากอนามัย

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์


ใครบ้างต้องใส่หน้ากากอนามัย thaihealth


แฟ้มภาพ


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (แพทย์โรคทรวงอก) ได้ออกคำแนะนำเรื่อง การใช้หน้ากากเพื่อป้องกันการติดต่อโควิด-19


1. ผู้ที่มีอาการไข้หวัดทุกคน ใส่หน้ากากอนามัย ให้ติดเป็นนิสัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แม้ปัญหาเรื่อง โควิด-19 จะหมดไปแล้ว


2. ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ที่เสี่ยง ใส่หน้ากากอนามัย แม้จะไม่มีอาการ


3. ผู้ที่ต้องช่วยดูแลบุคคลในข้อ 2. ใส่หน้ากากอนามัย


4. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปิดที่มีคนอยู่แออัด ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เช่น รถสาธารณะ ร้านอาหาร โรงมหรสพ ใส่หน้ากากอนามัย


5. ผู้ที่จะไปติดต่อโรงพยาบาลด้วยเหตุใดๆ (ช่วงนี้ให้เลี่ยงไปโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ) ใส่หน้ากากอนามัย


6. พนักงานขับรถสาธารณะ หรือให้บริการสาธารณะอื่น ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ใส่หน้ากากอนามัย


7. บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทั่วไป ใส่หน้ากากอนามัย และถ้าเป็นผู้ป่วยมีอาการไข้หวัดหรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ใส่หน้ากากอย่างน้อยเทียบเท่า N95 เพราะถ้าได้รับเชื้อแล้วจะไปแพร่ให้ผู้ป่วยอื่นได้ง่าย


ทั้งนี้ การใส่หน้ากากอนามัยเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อ ต้องทำควบคู่ไปกับ การดูแลสุขภาพทั่วไป การให้ข้อมูลการเจ็บป่วยอย่างเปิดเผย การระมัดระวังไม่สัมผัสวัตถุ และวัสดุและส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้อื่น ในที่สาธารณะ และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกฮอล์เจล การใส่ การถอด และการทิ้ง หน้ากากทุกประเภท ต้องทำให้ถูกวิธี เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ