โลกยุคเทคโนฯ ผุด “เด็กล็อก” ติดสื่อออนไลน์

 

แพทย์ชี้สถานการณ์เด็กปี 56 เกิดเด็กกลุ่มใหม่ในโลกยุคเทคโนโลยีสื่อสาร ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเหมือนเดิม ทั้งใช้ภาษาหยาบคาย การแสดงออกเรื่องเพศและตบตี

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สถานการณ์เด็กปี 2556 พบว่า เกิดเด็กกลุ่มใหม่ในโลกยุคเทคโนโลยีสื่อสาร ตนขอเรียกว่าเป็นเด็กล็อก ประกอบด้วย ล็อกนิ้ว ล็อกตัวเอง และล็อกเวลา ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการเสพติดเทคโนโลยีที่มากเกินไป ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ สไกป์ ฯลฯ ทำให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองในเมืองก็ติดเทคโนโลยีมากเช่นกัน สำหรับทางออกของปัญหานั้น พ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างโดยมีวินัยในตนเองให้เด็กเห็น เช่น การกำหนดเวลาใช้สื่อออนไลน์ และกำหนดว่ากิจกรรมใดงดเล่นสื่อออนไลน์ เช่น กินข้าว ส่วนรัฐบาลต้องต่อยอดนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้สามารถสร้างการเรียนรู้ในทางที่ถูกที่ควร เสริมการเรียนในวิชาที่อ่อน เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เด็กปี 56 ยังใช้ความรุนแรงเหมือนเดิม และมีแนวโน้มว่าเด็กหญิงจะใช้ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการใช้ภาษาหยาบคาย การแสดงออกเรื่องเพศและตบตี นอกจากนี้ ปัญหายาเสพติดก็จะระบาดมากขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code