“โรคไอกรน” แนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้น

กรมควบคุมโรค เผย ผู้ป่วยโรคไอกรนทั่วโลกประมาณ 16 ล้านราย และมีเด็กเสียชีวิตจากการติดเชื้อประมาณ 195,000 ราย พบระบาดมากขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2551 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า จะมีผู้ป่วยโรคไอกรนทั่วโลกประมาณ 16 ล้านราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตจากการติดเชื้อประมาณ 195,000 ราย แม้โรคดังกล่าวจะสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งสถานการณ์โรคไอกรนทั่วโลกตั้งแต่ปี 2555 พบมีการระบาดมากขึ้น ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความครอบคลุมของวัคซีนสูงและมีการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

สำหรับประเทศไทยหลังจากมีการให้บริการวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ทำให้อัตราป่วยและจำนวนป่วยลดลงตามลำดับ โดยในปี 2553 มีรายงานเด็กป่วย 6 ราย แต่ในปี 2554 เป็นต้นมา เริ่มกลับมีรายงานผู้ป่วยโรคไอกรนเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังโรคเพิ่มมากขึ้น ปกติจะมีรายงานผู้ป่วยประมาณปีละ 10 ราย แต่ปี พ.ศ.2556 ตั้งแต่เดือนม.ค.-กลางเดือนมิ.ย.2556 พบผู้ป่วยแล้ว 14 ราย

ทั้งนี้ กรมจึงเร่งรัดการให้วัคซีนและสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยให้นำเด็กมารับวัคซีนตามกำหนดให้ครบ 5 ครั้ง ดังนี้ อายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน มารับวัคซีนรวม  คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และวัคซีนตับอักเสบบี จากนั้นมารับวัคซีนรวม คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก อีก 2 ครั้ง เมื่ออายุ 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี ตามลำดับ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 

Shares:
QR Code :
QR Code