โรคหลอดเลือดหัวใจ

ที่มา : 7 โรคยอดฮิตในกลุ่มผู้บริหาร โดย สสส.


โรคหลอดเลือดหัวใจ thaihealth


แฟ้มภาพ


ลักษณะและอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  เกิดจากการตีบและแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ  ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งในระยะแรกอาจไม่พบอาการผิดปกติ  กระทั่งเส้นเลือดตีบมากขึ้นจึงเริ่มปรากฏอาการ


ผู้ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการเจ็บหน้าอดหรือเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกาย เพราะเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะมีลักษณะจุกแน่นกลางหน้าอก  อาจจะร้าวไปที่ไหล่ซ้าย  ด้านในของแขนซ้าย คอ กรรไกร  หรือหลังได้ รวมทั้งอาจมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่  คล้ายอาหารไม่ย่อย  แต่อาการเหล่านี้มักจะทุเลาลงหลังจากนั่งหรือนอนพัก


กรณีที่มีอาการรุนแรงมักจะเกิดจากลิ่มเลือดไปอุดตันบริเวณเส้นเลือดที่ตีบ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน  อาการเจ็บหน้าอกจะทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นหัวใจวาย ช็อก หรือหยุดเต้น ทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้


ต้นตอโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ


ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ เพศและอายุ โดยพบว่า เพศชายมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าเพศหญิง 3-5 เท่า โดยเฉพาะผู้ชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป ขณะที่ผู้หญิงจะเกิดโรคนี้ช้ากว่า โดยจะเกิดกับหญิงวัยหมดประจำเดือนอายุ 50-55 ปีขึ้นไป  แต่หากมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น มีประวัติของบุคคลในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ด้วย  แม้อายุยังน้อยก็สามารถเป็นโรคนี้ได้

Shares:
QR Code :
QR Code