โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยซ่อนเร้นที่หลายคนมองข้าม

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยซ่อนเร้นที่หลายคนมองข้าม thaihealth


แฟ้มภาพ


การขาดการออกกำลังกาย หรือการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิด "โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ"


  • องค์การอนามัยโรคระบุว่าในปี ค.ศ. 2008 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 17.3 ล้านคนทั่วโลก และในจำนวนนั้น เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบราว 7.3 ล้านคน
  • ช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น 20 เท่า แถมยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ สูงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็ง
  • 30% ของผู้ป่วยมักไม่ปรากฏอาการ มารู้ตัวอีกทีก็เมื่อถึงขั้นรุนแรง


ออกกำลังกายช่วยได้จริงไหม ?


จริง เพราะการออกกำลังกายช่วยเพิ่มสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 จากค่าเริ่มต้นก่อนออกกำลังกาย และช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตลงถึงร้อยละ 25 แถมอาการแน่นอกก็ลดลงเช่นกัน


Tip : ความหนักของการออกกำลังกายที่ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบน้ัน ควรออกกำลังกายโดยมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น 20-30 ครั้ง/นาที จากขณะพัก หรือต่ำกว่า 120 ครั้ง/นาที

Shares:
QR Code :
QR Code