โรคจากความเค็ม

 

 

สถิติปี 2554 จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 21.4 เป็นโรคไตจำนวน 7.6 ล้านคนหรือร้อยละ 17.5 เป็นโรคหัวใจขาดเลือดจำนวน 0.75 ล้านคนหรือร้อยละ1.4 โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 0.5 ล้านคนหรือร้อยละ 1.1 ของผู้ป่วยทั้งหมด

 

โรคจากความเค็ม

 

 

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code