โพธิ์ศรีสุวรรณ ชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า

ชูผลงานงดเหล้า 3 ปี ลดค่าใช้จ่ายกว่า 36 ล้าน

 

โพธิ์ศรีสุวรรณ ชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า

 

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นอำเภอต้นแบบ ในการพัฒนาความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น มีกิจกรรมที่เป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ กิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน กิจกรรมสานใจสองวัยใจอยู่สุข  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากปัญหาสุรา และช่วย ลด ละ เลิกสุรา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมได้เริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งก่อน เช่น ที่ตำบลเสียว เป็นพื้นที่ที่แกนนำมีความเข้มแข็ง และได้มีการค้นพบปัญหา ที่คอยฉุดรั้งการพัฒนาของชุมชน นั้นก็คือ  เหล้าและอบายมุข ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ และความเสื่อมถอยของประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 

โพธิ์ศรีสุวรรณ ชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า

 

การดำเนินการแก้ไขปัญหา เริ่มต้นจากงานศพปลอดเหล้าเป็นงานแรก จากนั้นได้ขยายผลไปสู่งานบุญประเพณีอื่นๆมากมาย ตามการประชาคมของชุมชนทั้งหมด 13 งานบุญ และได้ขยายผลไปสู่ตำบลใกล้เคียงอีก 4 ตำบล คือ ต.โดด ต.อีเซ ต.หนองม้า ต.ผือใหญ่ โดยในปี 2550 มีการดำเนินกิจกรรมในระดับอำเภอ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการทำงานรณรงค์งดเหล้า ลดอบายมุข ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายสุขภาวะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ” เป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศเจตนารมณ์ คนโพธิ์ศรีสุวรรณลด ละ เลิกอบายมุข เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 51 และถือปฏิบัติกันมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 

 

            ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี และสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นจำนวนมาก โดยในปีแรกลดได้ 16,200,000 บาท ปีที่สอง 8,140,000 บาท และปีที่สามลดได้ 11,900,000  บาท รวมสามปี สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปได้ถึง 36,240,000 บาท ถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก และเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ เพราะหน่วยงานที่ทำการจัดเก็บข้อมูลคือ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น  “ศูนย์ข้อมูลปลอดเหล้าอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ” อีกด้วย

 

            วันที่ 14 ธ.ค. 53 เป็นอีกวาระหนึ่งของคนโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่จะประกาศตนว่าห่างไกลจากอบายมุข ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งท่านได้เน้นย้ำถึงผลกระทบ และปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในทุกพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ และได้กล่าวชื่นชมพี่น้องชาวโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องรณรงค์งดเหล้า ลดอบายมุข ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบให้ทุกพื้นที่ได้นำไปปฏิบัติ ด้านนโยบายได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ ใช้ต้นแบบโพธิ์ศรีสุวรรณในการขยายผล และทั้งหมดนี้เป็นที่มาของการประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดศรีสะเกษงานบุญประเพณีปลอดเหล้า” เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 53  ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศมาแล้ว

 

โพธิ์ศรีสุวรรณ ชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า

 

ในงานมีคนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน มีการจัดนิทรรศการต่างๆ จากพื้นที่เครือข่ายสุขภาวะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ทั้ง 5 ตำบล มีการจัดแสดงการสาธิตงานแต่งงานปลอดเหล้า, งานกฐินปลอดเหล้า, งานศพปลอดเหล้า, งานบวชปลอดเหล้า, ลอยกระทงปลอดเหล้า และการแสดงบนเวทีมากมายหลายรายการ นอกจากนั้น ยังมีเครือข่ายงดเหล้าพื้นที่ อ.ราษีไศล 13 ตำบล อ.อุทุมพรพิสัย อ.เมืองจันทร์ อ.ศิลาลาด และสาธารณสุขทุกอำเภอ มาร่วมงานและศึกษากระบวนการทำงานเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ด้วย 

 

เรื่อง : ธงชัย พูดเพราะ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

update : 15-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code