โคราช หารือ ‘เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย’

ที่มา : แฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช


ภาพประกอบจากแฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช


โคราช หารือ 'เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย' thaihealth


จ.นครศรีธรรมราช หารือเตรียมกิจกรรม 'เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย' 2561


ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 7 มีนาคม2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 2 รักษาการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดเวทีหาข้อตกลงร่วมในการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด/ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ผู้แทนตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช/ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี/ผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาคใต้/ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน/ผู้แทนสื่อมวลชน/ชุดเฉพาะกิจควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด (ฉก.คปส) / ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่าย หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขา


ในที่ประชุมได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย ร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นสีผสมอาหาร ไม่เสพยาเสพติด เล่นน้ำอย่างสุภาพและรณรงค์แต่งตัวแบบไทย รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม หยุดคุกคามทางเพศ โดยกำหนดพื้นที่รณรงค์จุดเช็คอินหน้าถนนราชดำเนิน (ศาลาประดู่หก) ในการนี้มติที่ประชุมให้ทุกหน่วยร่วมออกแบบพร้อมเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ