โคราช ชูต้นแบบถนนสาย 24 ปลอดภัย รับสงกรานต์

ช้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ โคราชจัดประชุมประชาคมพื้นที่ต้นแบบถนนสาย 24 ปลอดภัย มี thai pbs มาถ่ายทำสารคดี  ขบวนการทำงานของทีมงาน

โคราช ชูต้นแบบถนนสาย 24 ปลอดภัย รับสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมประชาคมผู้ปฏิบัติงาน แบ่งบทบาทหน้าที่ซักซ่อมความเข้าใจมอบหมายภารกิจ นำสูการปฏิบัติ ช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย

นายสมชัย ชุมพลประสิทธิ์ ปลัด อบต.ไทยเจริญ กล่าวว่า ถนนสาย 24 ช่วงโชคชัย-หนองบุญมาก-หนองกี่ เป็นถนนที่ชำรุดมาก เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็มีอุบัติเหตุบ่อยมาก การสัญจรช่วงฝนตก และเวลาค่ำคืนจะเกิดอุบัติประจำ โดยกำหนดแผนการทำงานของ อบต.ไทยเจริญ จะซักซ้อมการทำงาน จัดตั้งเต้นไว้คอยบริการผู้ที่สัญจรไปมา เก้าอี้พักผ่อน รายบุคคล และแบบครอบครัว น้ำเครื่องดื่ม ชา กาแฟผ้าเย็น และรถกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปรณ์ครบ 

โคราช ชูต้นแบบถนนสาย 24 ปลอดภัย รับสงกรานต์   โคราช ชูต้นแบบถนนสาย 24 ปลอดภัย รับสงกรานต์

นายวิยวัตย์ ด่านกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการรับผิดชอบ ฝ่ายป้องกันภัย ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์ และจำลองสถานการณ์ นำผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล

ทุก อบต.และเทศบาล บนถนนสาย 24 ของโคราช เตรียมพร้อม สถานที่ กางเต็น จัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก  ไว้รอผู้เดินทางกลับบ้าน

กำหนดการปล่อยขบวนรถและเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้อง กันและลดอุบัติเหตุทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เวลา  09.20 น.             นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาถึงลานอนุสาวรีย์
                                ท้าวสุรนารี

เวลา  09.30 – 09.45 น.  ประธานกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
                                2555 จังหวัดนครราชสีมา  “สงกรานต์ปลอดภัย  ตายเป็นศูนย์”

เวลา  09.45 – 10.00 น.  ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯและเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สงฆ์น้ำพระพุทธรูป นามว่า
                                “พระสัมพุทธชยันตีเฉลิมราช” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาความดีงามของ 
                                พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา  10.00 – 10.30 น.  ปล่อยขบวนรถเพื่อออกไปปฏิบัติงานตามจุดบริการต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555
                                ขบวน พระสัมพุทธชยันตี จะเดินทางออกจากหน้าลานย่าโม ไปตามถนนสายปักธงชัย 
                                เลี้ยวช้ายสี่แยกอวยชัย อำเภอปักธงชัย เข้าถนนสาย 24 ผ่านตามมาสี่แยกโชคชัย
                                อำเภอโชคชัย ผ่านอำเภอหนองบุญมาก เข้าสู่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                จังหวัดสุรินทร์-ศรีสะเกษ–อุบลราชธานี

เรื่อง: สำราญ ธรรมมานอก
ที่มา: ประชาสังคมคนโคราชปลอดเหล้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code