โคราชจัดงานรณรงค์งดเหล้าทำดีจากวันแม่ถึงวันพ่อ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 54 ที่ผ่านมา ประชาคมงดเหล้า อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดย พระมหาประจักษ์ ได้ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ 2 ตำบล 4 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านโนนรัง โรงเรียนบ้านดงบังสว่างวิทยา ตำบลโนนรัง และโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ตลาดไทร ร่วมจัดงานวันแม่แห่งชาติและรณรงค์เชิญชวนเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งคณาจารย์ในสถานศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร และลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ทำดีจากวันแม่ถึงวันพ่อ 

โคราชจัดงานรณรงค์งดเหล้าทำดีจากวันแม่ถึงวันพ่อ

ในงานมีกิจกรรมการเขียนคำอธิษฐานและนำไปติดไว้ที่ต้นไม้แห่งความดี และจะเก็บไว้จนถึงวันที่ 5 ธ.ค.54 จากนั้นจะมีการค้นหาครอบครัวต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิต เพื่อมอบใบประเกียรติบัตรเป็นกำลังใจให้คนที่ทำดี

โคราชจัดงานรณรงค์งดเหล้าทำดีจากวันแม่ถึงวันพ่อ  โคราชจัดงานรณรงค์งดเหล้าทำดีจากวันแม่ถึงวันพ่อ

ใบเขียนคำอธิษฐานและต้นไม้แห่งความดี

โคราชจัดงานรณรงค์งดเหล้าทำดีจากวันแม่ถึงวันพ่อ  โคราชจัดงานรณรงค์งดเหล้าทำดีจากวันแม่ถึงวันพ่อ

การวาดภาพรณรงค์งดเหล้า

นายประมวล ผาสุก ทางด้าน นายประมวล ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง กล่าวว่า การรณรงค์โรงเรียนปลอดเหล้านั้นเป็นนโยบายของจังหวัดอยู่แล้ว เนื่องจากจังหวัดมีมีนโยบายสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าถาวรสู่ชุมชนปลอดเหล้า และเป็นโอกาสที่ดี ที่เราได้เริ่มต้นที่โรงเรียนก่อน อีกทั้งมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามายิ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก และจะมีการขยายผลไปสู่โรงเรียนในเขตนี้ที่มีอยู่ 15 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนปลอดเหล้าด้วย ซึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ จะมีการจัดอบรมเด็กในโรงเรียน โดยเนื้อหามีการสอดแทรกเรื่องราวของคุณธรรม การให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสุราให้เด็กได้เข้าใจและรู้เท่าทันด้วย

นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ตลาดไทร จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานบุญประเพณีต่างๆ มานาน และในพื้นที่ได้มีการจัดงานผูกเสี่ยว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการทะละวิวาทของวัยรุ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็น 1 ใน 4 โรงเรียนนำร่องรณรงค์งดเหล้าทำดีจากวันแม่ถึงวันพ่อในครั้งนี้ด้วย 

“มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆ แบบนี้ ทำให้บรรยากาศการเรียนดีขึ้น เด็กนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ทำให้การเรียนดีขึ้นด้วย” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว  กล่าว

และนี่เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของโครงการโรงเรียนปลอดเหล้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เฉกเช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆ ในเขตภาคอีสานตอนล่าง ที่น่าติดตามอย่างยิ่ง
  

เรื่อง: ธงชัย พูดเพราะ
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ