โครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ” “3gether: Run & Ride for Life”

featured

“3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ” “3gether: Run & Ride for Life” จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 3 สถาบันสถาบันการแพทย์ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด(มหาชน) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการวิ่งและการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ที่แข็งแรง และได้ร่วมกันทำความดี โดยรณรงค์รับบริจาคตลอดเส้นทาง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับผู้ป่วยในแต่ละส่วนภูมิภาค โดยเริ่มออกวิ่ง ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฏาคม 2560 แบ่งเส้นวิ่ง-ปั่นไป 3 สาย เหนือ อีสาน ใต้ รวม 7 วัน 2,700 กิโลเมตร ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code