โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2

featured

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 4 องค์กรหลักด้านการศึกษา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สานต่ออุดมการณ์สร้างชาติสร้างสังคมนักอ่าน เปิดตัว โครงการ “อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” ปีที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/gv4mOj

Shares:
QR Code :
QR Code