โครงการหนังสั้นปั่นเมือง ตอน Share the Road

featured

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิโลกสีเขีย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมงานฉายหนังสั้น “ปั่นเมือง” โดยภายในงานมีการเสวนา “Share the Road : จากหนังสั้นสู่ความจริง” โดยวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์,โตมร ศุขปรีชา, ก้องเกียรติ โขมศิริ, พิศาล แสงจันทร์, ทายาท เดชเสถียร และปิดท้ายด้วยการประกาศผลรางวัลการประกวด “หนังสั้นปั่นเมือง” ประเภทนักศึกษาและ ประเภทบุคคลทั่วไป เพื่อรณรงค์การแบ่งปันถนนร่วมกันระหว่างผู้ใช้พาหนะต่างๆ บนท้องถนน รวมทั้งจักรยาน รถเข็น และคนเดิน

Shares:
QR Code :
QR Code