โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ภาพประกอบจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก thaihealth


โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน (NPKD – Social Enterprise) จัดสองกิจกรรมใหญ่ให้เด็ก ๆ


กิจกรรมแรกเป็นการอบรมการสร้างอัตลักษณ์และการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน Branding and Marketing Workshop for Social Enterprise มีการบรรยายทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำมือ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยสมาชิกชุนมชน (Branding & Marketing workshop) เพื่อการสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ ร่วมกันหาข้อสรุปและลำดับการวางแผนโรดแม็พกันตามนี้ Branding / Award / Marketing


โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก thaihealth


ตามด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปภาพพิมพ์แกะไม้วันแรก โดยให้เด็ก ๆ ได้ทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นการเริ่มทำความรู้จัก และเพื่อให้เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของ “ทุนชุมชน” และให้เยาวชนและชุมชนมีความเข้าใจสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากทุนชุมชน ผ่านงานอัตลักษณ์ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแกนนำ และเยาวชนใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการตระหนักในคุณค่าทุนชุมชน และควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชิงปฏิบัติการ ณ บ้านนอกคอมมูแลป (Baan Noorg CommuLab) หมู่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code