โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การอบรมมูลนิธิหมอชาวบ้าน
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จะจัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไปทุกวัย เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดให้มีสุขภาพที่ดี โดยจะจัด
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.
หัวข้อ “การบริหารสมองเป็น 2 เท่าในคนทุกวัย”
โดย อาจารย์สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพสมองและร่างกายผู้ป่วยพิเศษ
ณ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหัวข้อดังกล่าว สามารถติดต่อลงทะเบียนฟรีที่
e-mail : [email protected] หรือ โทร. 089-166-7579
ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน
Shares:
QR Code :
QR Code