แอป FORWARD ทำดี…ต้องลงมือ

ที่มา :  ไทยโพสต์


ภาพประกอบจาก แฟ้มภาพ


แอป FORWARD ทำดี...ต้องลงมือ thaihealth


ในยุคโซเชียลมีเดียที่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ หากต้องการทำความดี ช่วยเหลือสังคม ก็สามารถส่งต่อไปทันท่วงทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส แต่ก็เกิดความกังวลว่าพลังจิตอาสาที่ไปอย่างรวดเร็วอาจไม่ถูกตรวจสอบ หรือตรงตามเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับ พร้อมความเคลือบแคลงใจว่าเป็นการฉ้อฉลหลอกลวงหรือไม่… ซึ่งความกังวลเหล่านี้จะหมดไป หลังการเปิดตัวแอปพลิเคชัน FORWARD ที่สามารถคัดกรองและส่งต่อการที่เกิดประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิฟอร์เวิร์ด (forward foundation) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "แอปพลิเคชัน FORWARD โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ผู้จุดประกายบทบาทแห่งการให้ในมิติที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน FORWARD ที่จะเติมเต็มการให้ในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


แอป FORWARD ทำดี...ต้องลงมือ thaihealth


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุนโครงการ "ฟอร์เวิร์ด : ขับเคลื่อนศูนย์กลางสนับสนุนการให้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง" โดยร่วมสร้างสังคมแห่ง "การให้" เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน นำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ โดย สสส.ให้ความสำคัญกับสุขภาวะในทุกมิติ ครอบคลุมมิติกาย จิต ปัญญาและสังคม ในมิติ "ปัญญา" คือการสนับสนุนการพัฒนาจิตสู่ "จิตใหญ่" เชื่อมโยงตนและเห็นแก่ส่วนร่วม เช่น กิจกรรมด้านจิตอาสา หรือการให้ โดยใช้นวัตกรรมช่องทางการสื่อสารอย่างแอปพลิเคชัน เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในสังคมให้มีโอกาสทางสุขภาวะที่ดีขึ้น สำหรับแอปพลิเคชัน FORWARD จะเป็นศูนย์กลางแห่งการส่งต่อการให้ที่เป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนว่าสิ่งที่ให้ได้ถึงผู้รับจริง


"สสส.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน ทำสิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยสร้างความเข้าใจปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างลึกซึ้งขึ้นก่อนการตัดสินใจให้ เช่น Wonder view มากกว่าแว่นตา คืออนาคตที่สดใส 1 ใน 5 โครงการนำร่อง โดย สสส.ได้มีส่วนร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิด "นับเราด้วยคน" สะท้อนปัญหาพัฒนาการเด็กในพื้นที่ชายแดนที่ช้ากว่าเด็กทั่วไป เนื่องมาจากความผิดปกติในการมองเห็น จึงจัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้แก่นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาด้านสายตา ช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร" นางภรณีกล่าว


ด้านนายอิศรา เล็บนาค กรรมการมูลนิธิฟอร์เวิร์ด กล่าวว่า การทำความดีในยุคที่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือ ช่วยให้การส่งต่อให้กันเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้การส่งต่อนั้นไปถึงได้อย่างทันท่วงที โดยผ่านการตรวจสอบและคัดเพื่อทำให้ "การให้" ที่ถูกส่งต่อไปนั้น ผู้ให้และผู้ได้รับได้ประโยชน์อย่างแท้จริง และเมื่อจุดเริ่มต้นคือการมีเจตนาที่ต้องการช่วยเหลือและพร้อมที่จะลงมือทำในทันที สิ่งนี้จึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราได้สร้างแอปพลิเคชัน FORWARD ภายใต้เจตนาของผู้ให้ที่ต้องการให้อย่างไม่ลังเล


ทั้งนี้ FORWARD จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ให้และผู้รับได้ร่วมสร้างสรรค์โอกาสที่ดีไปด้วยกัน ซึ่งทำได้โดยการสร้างโครงการที่เราเล็งเห็นแล้วว่าต้องการความช่วยเหลือลงในแอปพลิเคชัน FORWARD พร้อมเขียนรายละเอียดในสิ่งที่ต้องการ อาทิเช่น ช่วยระดมเงิน หรือการประกาศรับจิตอาสา และสามารถทำได้อีกหลายกรณีที่เป็นการส่งต่อการให้ไปด้วยกัน ภายใต้ระบบการทำงานของแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบแต่ละโครงการได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังทราบได้ว่าสิ่งที่เราได้ส่งต่อออกไปนั้นได้ไปถึงปลายทางของผู้รับแล้วหรือไม่ ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน


อย่างไรก็ตาม สำหรับการก่อเกิดแอปพลิเคชัน FORWARD ในระยะเริ่มต้นมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำโครงการนำร่อง 5 โครงการ ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียง และทำงานเพื่อสังคมจากสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปคลิกตรวจสอบดูโครงการต่างๆ ว่าจะช่วยเหลือเรื่องใดได้บ้าง


แอป FORWARD ทำดี...ต้องลงมือ thaihealth


ได้แก่ ข้อ 1 โครงการ Let's be heroes โดย หมอเจี๊ยบ น.ส.ลลนา ก้องธรนินทร์ อดีตนางสาวไทย โดยมีแรงบันดาลใจในการประกวดนางสาวไทย ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องการเปิดฟรีคลินิกรักษาผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร โดยหมอเจี๊ยบและกลุ่มทีมแพทย์จะออกรักษาผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร โดยทำการตรวจสอบยังพื้นที่ต่างๆ ว่าต้องการความช่วยเหลือในสิ่งใด ทั้งบุคลากร หรือเครื่องมือทางการแพทย์ ทางโครงการจะทำการศาสตร์แห่งความสุขประสานงานเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันเวลา


แอป FORWARD ทำดี...ต้องลงมือ thaihealth


ข้อ 2 โครงการศูนย์สร้างโอกาสเด็ก โดย ครูเชาว์ นายเชาวลิต สาดสมัย ผู้อุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ทั้งความพิการและถูกทิ้งจากครอบครัวตั้งแต่เด็กของเขา แต่กลับนำมาเป็นแรงผลักดันเพื่อเติมเต็มสังคมให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เขาได้ทำ ปัจจุบันครูเชาว์ได้สร้างศูนย์สร้างโอกาสเด็กในชุมชนต่างๆ เช่น ร้านศูนย์บาท ที่ให้เด็กๆ นำขยะหรือของที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ถ้าต้องการถุงเท้า ก็ต้องนำขวดน้ำ 30 ขวดมาแลกถุงเท้าไปใช้ ด้วยวิธีนี้ทำให้เด็กๆ ในชุมชนมองเห็นคุณค่าในของที่ไม่ใช้แล้ว และยังลดขยะในชุมชนได้อีกจำนวนมาก


แอป FORWARD ทำดี...ต้องลงมือ thaihealth


ข้อ 3 โครงการ forOldy โดย คุณนุช นางสาวอรนุช เลิศกุลดิลก ผู้เสียสละด้านผู้สูงอายุ เป็นโครงการทำให้ผู้สูงอายุได้กลับมาภูมิใจในคุณค่าของตัวเองอีกครั้ง และยังเป็นโครงการพัฒนาผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ทั้งร้านคุณตาคุณยาย จำหน่ายและเช่าอุปกรณ์แก่ผู้สูงวัยในราคาถูก, กองทุนอุ่นใจ ให้ผู้สูงอายุเริ่มสะสมเงินเดือนละ 20 บาท ในวันที่ต้องจากโลกนี้ไป และจัดหาอาสาสมัครเพื่อผู้สูงอายุ


แอป FORWARD ทำดี...ต้องลงมือ thaihealth


ข้อ 4 โครงการ The Prison Project โดย คุณบอม นายสุทธิศักดิ์ สินเจริญ นักดนตรีชื่อดัง ได้รวบรวมเพื่อนศิลปินจัดคอนเสิร์ตในเรือนจำในที่ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นคนดีของสังคมในวันที่พ้นโทษออกมา และข้อ 5 โครงการ Wonder view ทำทีมโดยจิตอาสา คุณนนท์ นายธนนท์ จำเริญ ศิลปินนักร้อง จัดหาแว่นตาและสมทบเงินจากผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อส่งต่อไปยังน้องๆ ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก รวมถึงบุคลากรเพื่อลงพื้นที่ตรวจสายตา เพื่อรักษาและมอบแว่นตาให้ครอบคลุมในหลายๆ พื้นที่


ในอนาคตจะไม่มีเพียง 5 โครงการนี้เท่านั้น แต่ทุกคนสามารถเข้าไปสร้างโครงการดีๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเกิดจิตอาสาแห่งการให้อย่างไม่รู้จบ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Forward Foundation ลงในสมาร์ทโฟนได้ทาง ios และ android หรือติดตามรายละเอียดได้ใน www.facebook.com/forwardfoundationth.

Shares:
QR Code :
QR Code