แลกคืนโฟม แลกคืนสุขภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แลกคืนโฟม แลกคืนสุขภาพ thaihealth


ภาษีเจริญจับมือ ม.สยาม-เครือข่าย จัด'แลกคืนโฟม แลกคืนสุขภาพ' ให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สุขภาวะ ปลอดโฟม


วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ สวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานเขตภาษีเจริญ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนและขับเคลื่อน ให้กรุงเทพมหานครฯ เป็นพื้นที่สุขภาวะ ปลอดโฟม 


นายโฆษิต อักษรชาติ ผู้อำนวยการเขต ภาษีเจริญ กล่าวว่า เขต ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) แลกคืนโฟม แลกคืนสุขภาพ thaihealthมหาวิทยาลัยสยาม และภาคีเครือข่ายดำเนินแผนงานเพื่อพัฒนาเขตภาษีเจริญ ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อ สุขภาวะ (Healthy Space) ด้วยการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้การดำเนินงาน ของคณะทำงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะปลอดขยะ จัดทำโครงการรณรงค์ให้ร้านอาหารในพื้นที่เขตภาษีเจริญเป็นร้านค้าพื้นที่สุขภาวะ ปลอดโฟม ต้นแบบของกรุงเทพมหานคร


กิจกรรมในงาน มีการเดินขบวนพาเหรดมหกรรม "ร้านค้าพื้นที่สุขภาวะ" ภายในมหาวิทยาลัยสยาม จัดนิทรรศการ "โฟม มฤตยูขาว มหันตภัยใกล้ตัว" ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายจากการใช้โฟม ใส่อาหาร การแสดงทูตพื้นที่สุขภาวะรุ่นจิ๋ว การแสดงจินตลีลา "มฤตยูภาชนะโฟม" โดยกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ จุดประสงค์ เพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วม พัฒนาชุมชนของตนเอง

Shares:
QR Code :
QR Code