แรงบันดาลใจจากเครือข่ายงานรณรงค์เหล้าบุหรี่

featured

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวที “Virtual Talk แรงบันดาลใจจากเครือข่ายงานรณรงค์เหล้าบุหรี่” เพื่อถอดบทเรียนคนทำงานรณรงค์เหล้า-บุหรี่ เปิดมุมมองแง่คิดสู่การสร้างแรงบันดาลใจ กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/31qHGag

Shares:
QR Code :
QR Code