แม่ติดโควิด -19 ให้นมได้ แต่ต้องป้องกัน

ที่มา : เว็บไซต์ js100.com


แม่ติดโควิด -19 ให้นมได้ แต่ต้องป้องกัน thaihealth


แฟ้มภาพ


คนทุกกลุ่มมีความเสี่ยงในการติดโควิด-19 รวมไปถึงแม่ที่ยังต้องให้นมบุตร อย่างไรก็ตามศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยออกมาระบุว่า เชื้อโควิด-19 จากแม่จะไม่แพร่ผ่านทางน้ำนม ดังนั้น แม่ยังสามารถให้นมลูกได้ แต่ต้องป้องกัน


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ให้ข้อมูลโดยศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ระบุว่า   การติดเชื้อไวรัสจากแม่จะไม่แพร่ผ่านทางน้ำนมหากแม่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น แม่ยังสามารถให้นมลูกได้ แต่ต้องป้องกัน เช่น ปั๊มนมใส่ขวดให้ลูกดื่ม หรือจำเป็นต้องให้นมจากเต้า ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ


ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้เปลี่ยนไปให้ลูกกินนมผง เพราะไม่มีความจำเป็นและจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย เด็กก็จะขาดสารอาหารอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code