แพทย์เตือนต้อหิน ภัยเงียบในพระสงฆ์

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


แพทย์เตือนต้อหิน ภัยเงียบในพระสงฆ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์เผยพบพระภิกษุสูงอายุอาพาธด้วยโรคตาเรื้อรังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่น โรคต้อกระจก ต้อเนื้อ โดยเฉพาะต้อหิน ซึ่งไม่แสดงอาการของโรค หากปล่อยไว้อาจทำให้ตาบอด  แนะพระสงฆ์หมั่นตรวจสุขภาพตาประจำปีหากพบอาการผิดปกติกับดวงตาให้รีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาทันที


นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะในร่างกายตามมา โดยเฉพาะกลุ่มพระสงฆ์ในวัยชราภาพ ซึ่งนอกจากจะพบโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงแล้ว โรคตาเป็น 1ใน 5 อันดับแรกของโรคที่พบในพระภิกษุสูงอายุ ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์ กลุ่มงานจักษุวิทยา ได้รักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคตาทั่วไป เช่น ต้อกระจก ต้อเนื้อ และโรคตาเรื้อรัง

ชนิดต่างๆ ซึ่งโรคตาที่สำคัญและเป็นภัยเงียบคือ ต้อหิน  จากสถิติโรคต้อหินในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2558 พบจำนวน 911 รูป ปี 2559 จำนวน 978 รูป และปี 2560 จำนวน 954 รูป สำหรับผู้ป่วยใน ปี 2558 จำนวน 79 รูป ปี 2559 จำนวน 98 รูป และ ปี 2560 จำนวน 76 รูป ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขให้สามารถใช้สายตาได้เป็นปกติ  ซึ่งสาเหตุของต้อหินพบว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค แต่ภาวะความดันลูกตาสูงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตาบอดแบบถาวรถ้าไม่ได้รับรักษาอย่างถูกต้องและทันการ


ด้านนายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์


ได้เล็งเห็นปัญหาด้านโรคตาในพระสงฆ์ จึงได้จัดระบบดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยด้วยโรคตาเรื้อรังต่อเนื่องโดยแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ เช่น คลินิคโรคจอประสาทตา คลินิคโรคกระจกตา คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง  รวมไปถึงคลินิคโรคต้อหิน ซึ่งมีพระสงฆ์เข้ามารับบริการตรวจสุขภาพตาและรักษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งวิธีรักษาโรคต้อหิน

ปัจจุบันมุ่งเน้นลดความดันของลูกตา เพื่อชะลอหรือระงับความเสื่อมของเส้นประสาทตาที่จะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาและความรุนแรงของโรค ด้วยการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดความดันตาและการใช้เลเซอร์ต้อหินชนิดต่าง ๆ รวมถึงการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่ยาหรือเลเซอร์ไม่สามารถควบคุมโรคได้
หรือในโรคต้อหินบางชนิดที่การผ่าตัดเป็นการรักษาที่ได้ผลดีมากกว่าวิธีอื่น ๆ การผ่าตัดต้อหินที่นิยมทำมีหลายวิธี ส่วนใหญ่มีหลักการเพื่อสร้างช่องทางระบายให้น้ำออกจากตา ลดความดันตา ซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดรักษาต้อหินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สิ่งสำคัญพระสงฆ์ควรหมั่นตรวจสุขภาพตาประจำปี และหากพบอาการผิดปกติกับดวงตาให้รีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาทันที  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ