แพทย์ย้ำ “โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หาย”

ที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)


แพทย์ย้ำ “โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หาย”  thaihealth


แฟ้มภาพ


28 กันยายน วันพิษสุนัขบ้าโลก สคร.7 จ.ขอนแก่น ย้ำเตือน “โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หาย เป็นแล้วตายอย่างเดียว” แนะหากถูกสุนัข แมว กัด ข่วน ให้รีบล้างแผล ใส่ยา และพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้ไปหมด ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วจะเดินทางไปตามเส้นประสาท และเข้าสู่สมอง ที่สำคัญเมื่อแสดงอาการแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องเสียชีวิตทุกราย โรคนี้สามารถพบได้ตลอดทั้งปี ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ในประเทศไทยจะพบมากในสุนัข แมว และโค สัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ามักแสดงอาการทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม เช่น นิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ก้าวร้าวดุร้าย กัดไม่เลือก บางตัวอาจซึม อ้าปากค้างเพราะกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต และมีอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก เดินโซเซ เห่าหอนผิดปกติหรือไม่มีสาเหตุ และตายภายใน 10 วัน สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 16 ราย ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัข แมว กัด ข่วน แล้วไม่ได้ล้างแผล และไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย มีสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า รวม 197 ตัว แยกเป็นสุนัข 180 ตัว โค 14 ตัว กระบือ 2 ตัว และแมว 1 ตัว จังหวัดที่พบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าสูงสุด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด 96 ตัว รองลงมา คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 37 ตัว จังหวัดมหาสารคาม 32 ตัว และจังหวัดขอนแก่น 32 ตัว


ดังนั้น หากประชาชนถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ กัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อย ก็ต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง นานประมาณ 10 นาที และใส่ยารักษาแผลสดหลังล้างแผล เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควรไปตามแพทย์นัดทุกครั้ง ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน ให้ยึดหลัก 5 ย. ได้แก่ 1.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์ 2.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกัน 3.อย่าแหย่ สัตว์เพราะอาจโดนข่วนหรือกัดได้ 4.อย่าหยิบ อาหารขณะสัตว์กำลังกิน 5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย


ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการไม่นำสุนัขและแมวไปปล่อยตามที่สาธารณะต่างๆ ให้เป็นปัญหาของสังคม ต้องนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี และควรคุมกำเนิดเพื่อไม่ให้มีสุนัขและแมวมากเกินไป หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code