แผลไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ปฐมพยาบาลอย่างไร

ที่มา: คู่มือ ปฐมพยาบาลคู่บ้าน

                   แผลที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวกแขน ขา หรือเท้า หากเป็นแผลไฟไหม้-น้ำร้อนลวกระดับที่ 2 และ 3 ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์

วิธีปฐมพยาบาล

 1. ให้ผู้ป่วยนอนราบ
 2. ใช้น้ำสะอาดราดบริเวณบาดแผลมาก ๆ นานอย่างน้อย 10 นาที หรือจนกว่าอาการปวดแสบปวดร้อนจะลดลง
 3. ถอดเครื่องประดับออก
 4. ปิดหรือพันแผลด้วยผ้าสะอาด
 5. ถ้าเป็นที่มืออาจใช้ถุงพลาสติกสะอาดหุ้ม ก่อนนำส่งโรงพยาบาล

สิ่งต้องห้าม

 • ห้ามใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นจัดราดบริเวณบาดแผล
 • ห้ามดึงสิ่งที่ติดแน่นอยู่กับบาดแผลออก
 • ห้ามจับต้องบาดแผลโดยไม่จำเป็น
 • ห้ามทำให้แผลที่พองน้ำแตก
 • ห้ามทายา ขี้ผึ้ง หรือสิ่งอื่นนอกจากน้ำสะอาดเท่านั้น
 • ห้ามถอดเสื้อผ้าให้ใช้วิธีตัดออก
 • ห้ามใช้ผ้าที่มีขนหรือสำลีปิดแผล
Shares:
QR Code :
QR Code