แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2566

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2566

ประกาศแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2566

               เชิญชวน องค์กร กลุ่มบุคคล ร่วมทำงานส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่น มาร่วมกันเสริมพลังครอบครัว และชุมชนร่วมสร้างนิเวศการอ่าน เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยลดภาวะเรียนรู้ถดถอย

สนใจส่งโครงการได้ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1กรกฎาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 รวม 10 เดือน)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=1008

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ