แนะ’4 ส.’รับมือพายุฤดูร้อน

ที่มา:มติชน


แนะ'4 ส.'รับมือพายุฤดูร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


ในการรับมือกับพายุฤดูร้อนหรือภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ยึดหลักปฏิบัติเพื่อรับมือด้วย 4 ส.


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 24-27 เมษายน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้ง กทม. และปริมณฑล กรมสุขภาพจิตได้กำชับให้โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งจัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เช่น ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน โดยเฉพาะที่ห้องฉุกเฉิน หากเกิดเหตุสามารถใช้การทดแทนได้ทันที เพื่อมิให้กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยจิตเวช พร้อมทั้งให้เตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ;MCATT) พร้อมเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็น ออกปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินการร่วมกับทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทของสถานพยาบาลในเขตสุขภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง


          นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นคร พนม กล่าวว่า ในการรับมือกับพายุฤดูร้อนหรือภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ยึดหลักปฏิบัติเพื่อรับมือด้วย 4 ส. คือ 1.ให้มีสติ 2.สอดส่องมองหาผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 3.ใส่ใจรับฟังทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกและคลายความทุกข์ใจออกมา จะช่วยให้อารมณ์สงบขึ้น และ 4.ส่งต่อความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กัน เช่น น้ำ อาหาร ยา จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนในเบื้องต้นและมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้น สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code