แนะ 6 วิธีปฏิบัติ ผู้ติดเชื้อโควิดและสัมผัสเสี่ยงสูง กรณีเดินทางข้ามจังหวัด

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


แนะ 6 วิธีปฏิบัติ ผู้ติดเชื้อโควิดและสัมผัสเสี่ยงสูง กรณีเดินทางข้ามจังหวัด thaihealth


เเฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข ย้ำผู้ติดเชื้อโควิดหรือสัมผัสเสี่ยงสูงไม่ควรเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็นให้ปฏิบัติ 6 ข้อแนะนำ โดยติดต่อศูนย์ประสานจังหวัดปลายทางเพื่อเตรียมรับการรักษาหรือกักตัว ให้เดินทางโดยรถส่วนตัว ใส่หน้ากากตลอดเวลา 


ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า  สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงไม่ควรเดินทาง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ติดต่อศูนย์ประสานงานจังหวัดปลายทาง/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมดูแลรับการรักษาหรือกักตัว หากไม่แจ้งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในครอบครัว ชุมชน หรือในโรงพยาบาล 2. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น ไม่เดินทางด้วยรถสาธารณะ 3. เตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงใส่ขยะส่วนตัว  4. เตรียมยาบรรเทาอาการหรือโรคประจำตัว 5. จัดเตรียมอาหารและน้ำให้เพียงพอ ไม่แวะสถานที่อื่นระหว่างทาง และ 6. เตรียมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ต้องขอช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างทาง         


“ระหว่างเดินทางขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะล้างมือก่อนใช้และหลังใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อโรคที่มือไม่เปื้อนพื้นผิวของห้องน้ำ ห้ามแวะพักระหว่างเดินทาง ตรงไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่แจ้งไว้ทันที และเปิดหน้าต่างรถให้มากสุด เพราะอากาศไหลเวียนที่ดีจะลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รับประสาน เพื่อเข้าระบบการรักษาต่อไป นายแพทย์โอภาส กล่าว         

Shares:
QR Code :
QR Code