แนะ 4 วิธี ป้องกันโรคฝีดาษลิง

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

แนะ 4 วิธี ป้องกันโรคฝีดาษลิง thaihealth

 

แฟ้มภาพ

 

WHO ประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุขไทยประกาศเตรียมแนวทางรองรับและป้องกัน พร้อมเน้นย้ำประชาชนถึงวิธีป้องกัน ไม่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของร่วมกัน หากมีอาการเข้าข่ายให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยคำแนะการป้องกันโรคฝีดาษลิง ว่า โรคฝีดาษลิงไม่ได้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายของประเทศไทย โรคฝีดาษลิงเกิดจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่เรียกว่า Close Contact ไม่ได้ติดต่อกันง่าย ๆ ทางเดินหายใจหรืออื่นใด จากการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญประกาศให้โรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มาตรการสำคัญที่เราทำก็คือ จัดระบบเฝ้าระวัง ให้ความรู้แล้วก็ติดตามว่าจะมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นไหม

 

“คำแนะนำการป้องสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับ การใช้สิ่งของร่วมกับผู้ติดเชื้อหรือผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่โดยสุขอนามัยก็ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะผู้ที่มีตุ่ม มีหนอง ถ้าสงสัยว่ามีอาการก็ให้รีบพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจรักษา ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น การล้างมือบ่อย ๆ ยังเป็นมาตรการป้องกันโรคที่ดี และหากมีอาการไข้ เจ็บคอ มีตุ่มแดง ตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองขึ้นที่อวัยวะเพศ หรือตามลำตัว ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และมีประวัติเสี่ยง ก็คือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะที่มาจากแอฟริกา ก็ขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ทั้งนี้ขอให้แจ้งประวัติเสี่ยงด้วยนะครับ” นายแพทย์โอภาส กล่าว

 

Shares:
QR Code :
QR Code