แนะ 3 วิธี ป้องกันวัยรุ่นท้องในวัยเรียน

แม่วัยรุ่นเสี่ยงผลแทรกซ้อนขณะคลอด-หลังคลอดเพียบ กรมสุขภาพจิตชี้ต้องแก้ปัจจัยเสี่ยง ปลูกฝังค่านิยมเรื่องเพศที่ถูกต้อง สร้างความภาคภูมิใจในตัววัยรุ่น ปฏิเสธให้เป็น รู้วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศ ช่วยแก้ปัญหาได้ พร้อมแนะ 3 วิธีเซฟเซ็กซ์


แนะ  3 วิธีป้องกันวัยรุ่นท้องในวัยเรียน thaihealth


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่า จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2555 มีจำนวนการคลอดทั้งหมด 801,737 ราย โดยจำนวน 129,451 รายหรือร้อยละ 16 เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 19 ปี เฉลี่ยวันละ 355 ราย โดยอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นคือ 13 – 15 ปี ทั้งนี้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีผลกระทบมากมาย เช่น ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์สูง ภาวะซีดขณะตั้งครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะตกเลือดหลังคลอด ภาวะป่วยทางจิตในมารดาหลังคลอด การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของแม่วัยรุ่น ภาวะบกพร่องทางด้านสติปัญญาของทารกโอกาสสูงที่จะเรียนไม่จบ และต้องอยู่ในสภาพเด็กเลี้ยงเด็กคือแม่ไม่พร้อม มีวุฒิภาวะน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านสังคมจิตใจตามมาการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงต้องประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย


ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย หรือรักตามใจจนไร้ขอบเขต หรือขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพียงประเด็นเดียว ถ้ามองให้ลึกลงไปจะพบว่า วัยรุ่นที่ถูกชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย มักจะมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ขาดความนับถือตนเอง และขาดทักษะชีวิต ทำให้มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงและขาดความยับยั้งชั่งใจ การป้องกันสามารถทำได้โดย 1.ปลูกฝังค่านิยมเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องเช่นเพศชายต้องให้เกียรติ ไม่ล่วงละเมิดทางเพศฝ่ายหญิง รู้จักอดทนรอคอย เพศหญิงต้องรู้จักวางตัว รักนวลสงวนตัวเป็นต้น 2.สร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น 3.สร้างทักษะชีวิตใช้เทคนิคการปฏิเสธเมื่อยามจำเป็นและ 4.ตระหนักรู้ที่จะป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเรียนรู้วิธีการสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง


พญ.มธุรดา กล่าวว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญของวัยรุ่นที่จะต้องมีการพูดคุย สนทนาให้ความรู้ และต้องเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ข้อดีและข้อเสีย โดยที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจ และให้ทางเลือกเสมอสำหรับวัยรุ่นหากเกิดความรู้สึกทางเพศควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีข้อแนะนำคือ 3ส.ได้แก่สวรรค์หมายถึง ความต้องการทางเพศเป็นเรื่องปกติ สามารถสำเร็จความใคร่ได้ด้วยตนเองสร้างสรรค์หมายถึง การทำกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์แทน เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสัมพันธ์ลึกซึ้งหมายถึง หากจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆ ต้องใช้ถุงยางอนามัยเท่านั้นแต่การจะมีเพศสัมพันธ์ขอย้ำว่าจะมีได้ก็ต่อเมื่อ1.พร้อมคือ มีวุฒิภาวะ สามารถยับยั้งชั่งใจ ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตัวเอง เป็นรักแท้รักเดียวใจเดียว และมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองได้แล้ว เช่น มีอาชีพและรายได้เป็นของตนเอง ตลอดจนครอบครัวของแต่ละฝ่ายให้การยอมรับ และ 2.เมื่อแต่งงาน


ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองและวัยรุ่นตลอดจนผู้สนใจ สามารถรับชมAnimations ฉลาดรัก รู้จักเลือกและแม่วัยรุ่นที่จะให้สาระความรู้และข้อแนะนำดีๆ เรื่องเพศและการป้องกัน ได้ที่ www.smartteen.netและwww.facebook.com/lovesayplay


 


 


ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code