แนะ ‘ขรก.’ ลดเครียดมีสุขกับงาน

นักจิตวิทยาแนะข้าราชการลดเครียด ฝึกการมองโลกในแง่ดี สร้างสุขกับงาน

สำนักพัฒนาบุคลากร สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรทางนิติบัญญัติ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ (สสส.) จัดสัมมนา “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ : สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข” รุ่นที่ 3 ให้กับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภา โดยมี นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและบริหารองค์กร กล่าวบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างสุขและขจัดความเครียด” ตอนหนึ่งว่า วิธีคิดเชิงบวกมีหลายวิธี คือ ฝึกการมองโลกในแง่ดี รู้จักตั้งเป้าหมาย หมั่นดูแลร่างกายและจิตใจให้สดชื่น ไม่วิตกกังวลกับเรื่องต่างๆ มากเกินไป สาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการทำงาน คือความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความเจ็บป่วยจากงาน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันตามมาอีกด้วย ส่วนการเติมความสุขในการทำงานมีหลายวิธี เช่น เลือกทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ทำงานเสร็จตรงตามเป้าหมาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกไม่เบื่อหน่ายและไม่มีพลังในการทำงาน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

Shares:
QR Code :
QR Code