แนะใช้ไม้กลัดแทนลวดเย็บกระดาษ

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แนะใช้ไม้กลัดกระทง แทนลวดเย็บกระดาษ thaihealth


แฟ้มภาพ


อย.ห่วงใยผู้บริโภคในเรื่องของการรับประทานอาหาร ที่มีการนำลวดเย็บกระดาษมาเย็บเป็นกระทงขนม ซึ่งลวดที่นำมาเย็บกระทงนั้นอาจตกหล่นไปในอาหาร ถ้ามีเด็กหรือผู้ที่รับประทานเข้าไปอย่างไม่ทันระวัง อาจทำให้เกิดอันตรายได้ แนะพ่อค้าแม่ค้าหันมาใช้ไม้กลัดกระทงแทนลวดเย็บกระดาษ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค


นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัจจุบันมีขนมไทยและอาหารไม่น้อย ที่บรรจุในภาชนะที่ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ความสวยงาม เช่น ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมถ้วยโบราณ ขนมตะโก้ แม้กระทั่งห่อหมกที่ยังคงใช้ใบตองในการทำเป็นภาชนะใส่อาหาร แต่ผู้ผลิตอาหารเหล่านี้บางรายมีการนำลวดเย็บกระดาษ มาใช้ในการเย็บใบตองให้เป็นภาชนะใส่อาหาร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กที่ไม่ค่อยระวังในการรับประทานมาก ผู้ใหญ่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าลวดเย็บกระดาษหล่นลงไปในอาหาร


นพ.พูลลาภ กล่าวต่อว่า โดยที่เด็กรับประทานเข้าไปอย่างไม่ระวังลวดเย็บกระดาษ อาจเข้าไปติดที่บริเวณโคนลิ้น ผนังคอ ต่อมทอนซิลหรืออาจลึกลงไปถึงฝาปิดกล่องเสียง ทำให้เกิดอาการเจ็บคอเวลากลืนน้าลายหรืออาหาร หากโชคดีก็สามารถคายออกมาเองได้ แต่บางรายอาจอันตรายถึงขั้นต้องพบแพทย์เพื่อผ่าตัด จึงอยากขอเตือนผู้บริโภคให้มีความระมัดระวังในการบริโภคอาหารที่มีลวดเย็บกระดาษติดอยู่ อีกทั้งหากจะซื้ออาหารที่ใช้ลวดเย็บกระดาษให้เด็กหรือผู้สูงอายุรับประทาน ควรเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยควรนำอาหารเทใส่ภาชนะก่อน แทนการรับประทานอาหารจากถุงหรือกระทงที่ใช้ลวดเย็บกระดาษโดยตรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ตัวท่านเองและคนใกล้ชิด


รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า อย.ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ในการบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แม้การใช้ลวดเย็บกระดาษในการเย็บใบตอง ให้เป็นภาชนะใส่อาหารเป็นสิ่งที่เย็บง่าย หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป สะดวกรวดเร็วในการผลิต แต่อาจก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้บริโภค จึงอยากขอความร่วมมือผู้ผลิตพ่อค้าแม่ค้า ให้หันมาใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค และใช้วัสดุชนิดอื่น เช่น ไม้กลัด แทนเพราะเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือเปลี่ยนวิธีการบรรจุอาหาร โดยบรรจุลงบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่มีความปลอดภัยแทนการใช้ลวดเย็บกระดาษ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในการรับประทานอาหาร และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

Shares:
QR Code :
QR Code