แนะใช้น้ำตาลซองละ 4 กรัม เลี่ยงโรคอ้วน

แนะใช้น้ำตาลซองขนาดซองละ 4 กรัม เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


แนะใช้น้ำตาลซองละ 4 กรัม เลี่ยงโรคอ้วน thaihealth


น.พ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คนไทยและคนลำปางป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนมาก เหตุบริโภคน้ำตาลสูงมากเฉลี่ยรายละ 30 กิโลกรัมต่อปี หรือวันละประมาณ 20 ช้อนชา สูงกว่ามาตรการที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึง 3 เท่า ส่งผลให้คนลำปางป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย จึงได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ โรงแรม สถานที่จัดประชุมในจังหวัดให้หันมาใช้น้ำตาลซองขนาดซองละ 4 กรัมแทน และขอให้ร้านกาแฟ ลดความหวานในเครื่องดื่มลงด้วย เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของคนลำปางให้น้อยลงซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี พร้อมทั้งขอให้ผู้บริโภคลดการบริโภคน้ำตาลให้เหลือแค่ขนาด 4 กรัม สำหรับการบริโภคน้ำตาลซอง 4 กรัมจะทำให้ลดน้ำตาลได้ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อปี


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code