แนะเลี่ยงกินผลไม้รสหวาน

สธ. เผย คนไทยกินน้ำตาลสูงถึงคนละ 29.6 กิโลกรัมต่อปี โดยเฉพาะน้ำตาลที่อยู่ในอาหารและผลไม้ที่มีรสหวาน ควรรับประทานอาหารที่หลากหลาย เลี่ยงอาหารเค็ม หวาน ควบคู่กับการออกกำลังกาย

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภคตามค่ามาตรฐานนั้น อยู่ที่บริโภคได้ไม่เกินคนละ 10 กิโลกรัมต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 6 ช้อนชา แต่พบว่า คนไทยมีปริมาณการบริโภคน้ำตาลเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด 3 เท่า คือ กินน้ำตาลสูงถึงคนละ 29.6 กิโลกรัมต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 20 ช้อนชา ซึ่งการได้รับน้ำตาลมากเกินไปจะกลายเป็นผลเสียต่อร่างกาย พบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลทางตรง คือ การเติมน้ำตาลลงในอาหารต่างๆ และยังพบว่ามีการบริโภคทางอ้อม โดยเฉพาะน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้รสหวาน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน และผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก

นพ.พรเทพกล่าวว่า น้ำตาลในผลไม้ ไม่ได้มีแต่กลูโคสหรือซูโครสที่ร่างกายเปลี่ยนให้เป็นกลูโคสได้ในเวลาที่รวดเร็ว แต่ยังมีฟรุกโตสที่มีความหวานและให้พลังงานโดยไม่ต้องใช้อินซูลิน ผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องเลือกชนิดผลไม้ที่จะรับประทานและปริมาณพอเหมาะ เพราะผลไม้ที่มีความหวานมากบางชนิด นอกจากจะมีน้ำตาลสูงแล้วยังมีไขมันด้วย ผู้ป่วยเบาหวานยังต้องการพลังงานจากสารอาหาร

ดังนั้นควรจะแบ่งปริมาณและชนิดอาหารที่ให้พลังงานสอดคล้องกับร่างกาย เพื่อไม่ให้มีพลังงานเหลือที่จะนำไปสร้างเป็นไตรกลีเซอไรด์ การรับประทานอาหารจึงต้องหลากหลาย เลี่ยงอาหารเค็ม หวาน ควบคู่กับการออกกำลังกาย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code