แนะอาบน้ำ ล้างมือ ทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

ที่มา : มติชน


แนะอาบน้ำ ล้างมือ ทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะผู้ที่ต้องทำงานนอกบ้าน หรือไปธุระออกจากบ้าน เมื่อกลับมาถึงบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย ก่อนใกล้ชิดเด็กและผู้สูงอายุ พร้อมจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้โล่ง โปร่ง ระบายอากาศได้ดี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังของเชื้อโควิด-19 ระบาดใหม่ และประชาชนหลายคนยังคงต้องเดินทางไปทำงาน หรือยังออกนอกบ้านไปทำธุระส่วนตัว ในบางสถานที่มีการใช้ หรือสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือแพร่ระบาด


ดังนั้น เมื่อกลับเข้าบ้านควรทำความสะอาดตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปยังบุคคลในครอบครัว โดย 1.ล้างมือทันทีเมื่อกลับถึงบ้านด้วยสบู่และน้ำ อย่างน้อย 20 วินาที หรือตั้งแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้ที่ประตูหน้าบ้าน 2.ถอดรองเท้าและหาที่เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน เพื่อลดโอกาสที่รองเท้าจะไปสัมผัสเชื้อโรค และนำมาแพร่เชื้อต่อ 3.ถอดและทำความสะอาดหน้ากากผ้า โดยใช้สบู่หรือผงซักฟอก จากนั้นตากแดดฆ่าเชื้อให้แห้งสนิทก่อนนำมาใส่ซ้ำอีกครั้ง


สำหรับหน้ากากอนามัย เมื่อใช้แล้วขณะถอดให้จับที่สายคล้องหู เพื่อไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคแล้วทิ้งในถังขยะมีฝาปิด และควรล้างมือทันที 4.เมื่อเข้ามาในตัวบ้านให้อาบน้ำ และสระผมทันที ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่นำไปซัก อย่าเก็บไว้ 5.ไม่ควรสัมผัสกับบุคคลในบ้าน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ หากเรามาจากพื้นที่เสี่ยง 6.เมื่อกินข้าวร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวและเน้นกินอาหารปรุงสุกร้อน ในกรณีที่บ้านมีผู้สูงอายุ ควรแยกสำรับต่างหาก และในสถานการณ์ช่วงนี้ หากสามารถทำอาหารกินเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด เพราะนอกจากปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสแล้วยังปลอดภัยจากการแพร่ระบาดไวรัส และยังเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะไปในพื้นที่แออัดซึ่งอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงได้


นอกจากนี้ การจัดสภาพแวดล้อม เช่น เน้นระบายอากาศให้โล่ง โปร่ง ก็เป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้ โดยเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศตามธรรมชาติ หรือเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสถานที่อับอากาศ และไม่ควรให้อากาศเดิมหมุนเวียนกลับมาใหม่ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรมีการปิดพักใช้เครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างช่วยระบายอากาศ แต่หากใช้พัดลม ให้หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ

Shares:
QR Code :
QR Code