แนะอยากได้ลูกชายต้องทานอาหารให้พลังงาน

วิจัยพบแม่ที่ทานอาหารให้พลังงานเยอะช่วงเริ่มต้นตั้งครรภ์มักได้ลูกชาย

แนะอยากได้ลูกชายต้องทานอาหารให้พลังงาน

      สำนักข่าวบีบีซีรายงานผลการศึกษาล่าสุดที่พบว่าประเภทอาหารที่ผู้หญิงรับประทานในช่วงที่เกิดการปฏิสนธิในครรภ์อาจมีผลต่อการกำหนดเพศของลูกที่จะเกิดมา เพราะนักวิจัยศึกษาพบว่าผู้หญิงที่รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงและรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำมีเปอร์เซ็นต์ในการได้ลูกชายมากกว่า

 

นักวิจัยเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาศึกษาพบนี้น่าจะเป็นคำอธิบายที่ดีว่าทำไมจำนวนเด็กที่เกิดขึ้นมาในสมัยนี้จึงมีสัดส่วนเป็นเด็กชายลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งนั่นคงเป็นเพราะว่าคนสมัยนี้นิยมรับประทานอาหารที่พลังงานต่ำกันมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว

 

ทั้งนี้การวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่ง เอ็กซ์เตอร์ และมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด และผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และชีววิทยาชื่อ biological sciences สำหรับรายละเอียดของการวิจัยนั้น นักวิจัยทำการศึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษจำนวนทั้งสิ้น 740 คน โดยทีมนักวิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่างทั้งช่วงก่อนและหลังระยะที่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น

 

ผลการศึกษาพบว่า 56% ของผู้หญิงที่รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงที่สุดในช่วงใกล้เคียงกับที่เกิดการปฏิสนธิในครรภ์ได้ลูกเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงที่รับประทานอาหารที่พลังงานในระดับต่ำสุดในช่วงเวลาของการปฏิสนธิเช่นกันได้ลูกชายเพียงแค่ 45%

 

นอกจากนี้แล้วนักวิจัยยังพบด้วยว่าผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างที่ได้ลูกชายมักเป็นคนที่เลือกรับประทานแต่อาหารที่ให้พลังงานสูงหลากหลายชนิด ได้แก่ โปแตสเซียม แคลเซียม วิตามิน ซี อี และบี 12 และยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงเหล่านี้มักเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำอีกด้วย

 

เมื่อศึกษาสัดส่วนเพศของทารกที่คลอดในอังกฤษจากสถิติการคลอดย้อนหลังแล้วจึงพบแนวโน้มที่น่าสนใจประการหนึ่งว่าจำนวนเด็กชายที่คลอดในประเทศอังกฤษนั้นมีแนวโน้มลดลองเรื่อย ๆ และถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การลดลงอย่างฮวบฮาบแต่ก็ถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือลดลงมาปีละ 1 %มาโดยตลอด ทั้งนี้มีการวิจัยออกมาก่อนหน้าว่าคนในประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายมักจะรับประทานอาหารที่ให้พลังงานกันน้อยลง โดยจะเห็นได้จากปริมาณแคลอรี่โดยเฉลี่ยของอาหารที่คนรับประทานกันที่มีแนวโน้มลดต่ำลง อีกทั้งพบว่ามีคนจำนวนมากขึ้นที่มักจะไม่รับประทานอาหารมื้อเช้า

 

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงกับการได้ลูกเป็นเพศชายนั้นไม่ใช่แต่มีเพียงการศึกษาในคนอย่างในครั้งนี้เท่านั้น โดยพบว่าก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้เคยศึกษาพบมาก่อนแล้วว่าสัตว์ที่รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงก็มักมีแนวโน้มในการได้ลูกตัวผู้มากกวาเช่นเดียวกัน

 

ที่มา สำนักข่าวต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ