แนะวิธีเลือกซื้อผักผลไม้ช่วงสงกรานต์

 

หน่วยงานภาครัฐบาลจัดงานรณรงค์ “เลือกซื้ออาหาร ผัก ผลไม้ ได้คุณค่า” รับช่วงสงกรานต์ ณ ตลาดสดเสรี อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลาดสดน่าซื้อ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยและส่งเสริมครัวไทยเป็นครัวโลก เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งตลาดสดเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและอาหารแก่ประชาชน เป็นศูนย์กลางชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูป และอาหารปรุงสำเร็จ ดังนั้น การที่ประชาชนจะได้รับอาหารสดที่สะอาด ปลอดภัย ต้องเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสดที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย

“ประชาชนควรใส่ใจในความสะอาด ปลอดภัยของอาหารก่อนนำไปปรุงอาหาร โดยล้างผักและผลไม้สดให้สะอาด แกะลอกเปลือกชั้นนอกทิ้ง ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หรือล้างด้วยการใช้น้ำก๊อกไหลผ่านผักสดนานอย่างน้อย 2 นาที ร่วมด้วยการใช้สารละลายอื่นๆ เช่น เกลือละลายน้ำ น้ำส้มสายชู น้ำยาล้างผัก หลังจากนั้นจึงนำผักมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง สามารถลดสารเคมีได้ร้อยละ 6-92 ล้างมือทุกครั้งก่อนการปรุงประกอบอาหาร และไม่ควรสูบบุหรี่หรือนำมือที่เปื้อนเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และเปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปื้อนมาจับต้องจมูก ตา ปาก ควรแยกเขียงสำหรับหั่นอาหารสุก อาหารดิบ ผัก ผลไม้ นอกจากนี้ ควรเลือกกินอาหารที่ปรุงด้วยการต้ม นึ่ง อบ แทนการทอดหรือผัด ควรกินเนื้อปลา เลี่ยงเนื้อสัตว์ติดหนัง ติดมัน หมูสามชั้น เป็นต้น ลดอาหารหวานจัด มันจัด และเค็มจัด อันจะส่งผลให้มีน้ำหนักเกินและโรคอื่นตามมาได้”

ด้าน น.พ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกันพัฒนามาตรฐานของตลาดสดเพื่อความสะอาด ปลอดภัย และรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ได้คุณค่าโภชนาการตามโครงการตลาดสดน่าซื้อ ซึ่งตลาดสดเสรี จ.นครปฐม ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลาดสดน่าซื้อ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบให้ตลาดสดอื่นๆ นำไปปฏิบัติตามได้ เป็นการเน้นย้ำให้ตลาดสดไทยในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน”

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ