แนะวิธีเลี่ยงโรคหลอดเลือด

สคร. 7 อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานรณรงค์อัมพาตโลก วันที่ 29 ต.ค. กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งคร่าชีวิตอย่างน้อย 1 คนในทุก 6 วินาทีในทั่วโลก

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (สคร.) จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 29 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกเกิดความตระหนักและระวังภัยอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งข้อเท็จจริงที่น่ากลัว ของโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤต อัมพาต คือ ในทุก 6 วินาที ทั่วโลกจะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน จากโรคหลอดเลือดสมอง จึงเป็นที่มาในการกำหนดประเด็นการรณรงค์ของปีนี้ คือ “one in six” หรือ “1 ใน 6 จะไม่ใช่คุณ”

โดยข้อมูลขององค์การอัมพาตโลกรายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก ว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 2 ของประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ทั่วโลกและเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 5 ของประชากรอายุมากกว่า 15-59 ปี และในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งมากกว่าคนทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ วัณโรค และโรคมาลาเรียรวมกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ควบคุมน้ำหนัก ไม่ปล่อยให้อ้วน จำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เรียนรู้ สัญญาณเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและแนวทางการป้องกัน

หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-3333

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code