แนะรณรงค์สวดมนต์ข้ามปี แทนการดื่มแอลกอฮอลล์

รองปลัดมหาดไทยรับจดหมายเปิดผนึกเครือข่ายภาคประชาสังคมหนุนห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์รอบสถานศึกษา เครือข่ายงดเหล้าฯ จี้สั่งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงปีใหม่สถานที่ราชการ พร้อมแนะทุกจังหวัดรณรงค์จัดกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี" แทน


แนะรณรงค์สวดมนต์ข้ามปี แทนการดื่มแอลกอฮอลล์ thaihealth


เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ กระทรวงมหาดไทย ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ และเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพ กว่า 30 คน นำโดยนายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนฯ พร้อมด้วยนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการ สคล. เป็นตัวแทน  ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการกำหนดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา  รวมทั้งได้ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณานำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพื่อจัดสภาพแวดล้อม และกำชับหน่วยงานราชการในสังกัดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการจัดเลี้ยงปีใหม่ในสถานที่ราชการ ทั้งเรื่องการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ ตลอดจนการรณรงค์ให้จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และจัดงานปีใหม่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสุรา การลดอบายมุข และอาชญากรรมต่าง ๆ อย่างจริงจังทุกพื้นที่ โดยลงพื้นที่ตรวจตราคุมเข้มสถานบริการ ร้านค้า คาราโอเกะ สถานบันเทิง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


สำหรับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ทางจังหวัดได้จัดตั้ง "ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา" ซึ่งประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจตราแนะนำ ป้องปราม และกวดขันให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ปลอดจากปัญหายาเสพติด การจำหน่ายสุรา และสิ่งอบายมุข อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกจังหวัดกวดขันให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ที่จะมอมเมาเยาวชน


นายธีรภัทร์  คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ได้ออกคำสั่ง คสช.ที่ 22 /2558 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดขอบเขตโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย อาชีวะและมัธยม ของทุกจังหวัด เครือข่ายจึงอยากขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานในเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ต้องขอบคุณและให้กำลังใจกระทรวงมหาดไทยที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มาตรการดังกล่าวบังคับใช้อย่างจริงจัง


เครือข่ายฯขอเสนอมาตรการต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปพิจารณา ดังนี้


1.ขอให้กระทรวงมหาดไทยกำชับการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อการกำหนดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่ 22 /2558 และกฎหมายอื่นที่ออกตามมาจากคำสั่งนี้ และขอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนเพื่อจัดสภาพแวดล้อม ปกป้องเยาวชนจากภัยน้ำเมา


2.ขอให้กระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานราชการในสังกัด ให้ปฎิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551โดยเฉพาะการจัดเลี้ยงปีใหม่ในสถานที่ราชการซึ่งในปีที่ผ่านมา พบว่า มีการร้องเรียนเรื่องการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการจำนวนมาก 


3.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด บังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 อย่างจริงจัง เพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะตามมากับการฉลองปีใหม่ ตลอดจนรณรงค์ให้วัดทั่วประเทศจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี และจัดงาน ปีใหม่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย


ด้าน นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวเสริมว่า เพื่อให้เกิดความคืบหน้าทันต่อการรับมือเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ยับยั้งสถิติความสูญเสียต่างๆที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองก็มีหน้าที่หลักในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนโดยตรง และเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางมากที่สุด เพราะมีวันหยุดยาวและจากการเฝ้าระวังในปีที่ผ่านมา พบว่า หลายหน่วยงานมีการดื่มเหล้าเบียร์เฉลิมฉลองโดยใช้พื้นที่ราชการ ซึ่งผิดกฎหมายชัดเจนดังนั้นจึงขอให้กระทรวงเข้มงวดนำพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม่ๆมาบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้การทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างที่ผ่านมาที่สำคัญป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ทำผิดกฎหมายเสียเอง ตลอดจนควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานต่างๆรวมถึงงานกาชาดด้วย


 


 


ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

Shares:
QR Code :
QR Code