แนะพ่อแม่ให้เวลาลูก แพทย์ชี้ช่วยล้อมคอกความรุนแรงได้

 

“หมอทวี” แนะพ่อแม่ต้องให้เวลากับลูกมากขึ้น ไม่นำเทคโนโลยีมาใกล้ชิดเด็กมากเกินไป จะช่วยลดความรุนแรงในเด็กได้ หลังพบเด็กป.6 ใช้มีดแทงเพื่อนตายเพราะอารมณ์โกรธ

นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กล่าวถึงกรณีเด็ก ป.6 จังหวัดลำปางใช้มีดแทงเพื่อนจนเสียชีวิตว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ถือเป็นความรุนแรงต่อเนื่องที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ทั้งจากข่าวเด็กนักเรียนตีกันจนเสียชีวิต เพราะการเน้นเรื่องของวัตถุมากกว่าค่านิยมทางจิตใจ ขาดการปลูกฝังความอดทน อดกลั่น ละเลยเรื่องของจิตใจที่ดีงาม ทั้งนี้ มาจากพ่อแม่ไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอน ให้ความใกล้ชิด เลยนำเรื่องวัตถุเข้ามาทดแทน และการให้เด็กใช้เวลากับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เกม ซึ่งบางอย่างมีความรุนแรงแอบแฝง ผลักดันให้เด็กกลายเป็นคนที่โกรธง่าย และนิยมความรุนแรง ทำร้ายร่างกายตนเอง คนอื่น ในการแก้ปัญหา

นพ.ทวี กล่าวอีกว่า สิ่งคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปรับพฤติกรรมเด็กได้ 1.พ่อแม่ต้องมีเวลาให้ลูกมากขึ้น พูดคุย โอบกอด และให้การอบรม 2.ไม่นำเทคโนโลยีมาใกล้ชิดลูกมากจนเกินไป ควรปลูกฝังให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ทั้งการออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ก็สามารถช่วยปรับพฤติกรรมเด็กลดความรุนแรงได้มากขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

 

Shares:
QR Code :
QR Code