แนะป้องกันโรค-ภัยในฤดูฝน

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


แนะป้องกันโรค-ภัยในฤดูฝน thaihealth

แฟ้มภาพ


สำนักอนามัย แนะนำการป้องกันโรค และภัยที่เกิดในฤดูฝน หลังกรมอุตุฯ ประกาศเข้าหน้าฝนจริงจัง


สำนักอนามัย(สนอ.)กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกคำแนะนำ การป้องกันโรคในหน้าฝน มีโรคที่ต้องระมัดระวัง ดังนี้  1. กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อย 5 โรค ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวม 2. กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์และอหิวาตกโรค 3. โรคที่เกิดจากยุงและสัตว์ต่างๆเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคไข้สมองอักเสบ เจอี และโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู 4. โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก 5. โรคหรือภัยที่เกิดในภาวะน้ำท่วม ได้แก่ โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้า เกิดจากเชื้อรา อันตรายจากสัตว์มีพิษกัด เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น 6. อันตรายจากการจมน้ำ 7. อันตรายจากไฟฟ้าดูด ทาง กทม. จึงมีความห่วงใยและขอแจ้งให้ประชาชนตระหนักถึงโรคที่อาจเกิดในฤดูฝน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อาจเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่แพร่ระบาดได้ง่าย


ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกัน ดังนี้ 1. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ 2. รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม และดื่มน้ำที่สะอาด 3. ภาชนะที่ใช้ในการกินและดื่มต้องสะอาด 4. ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร 5. ใช้ฝาชีครอบอาหาร หรือใส่ตู้กับข้าว ป้องกันแมลงวันตอม และอุ่นก่อนรับประทาน 6. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 7. ถังขยะควรมีฝาปิด และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน 8. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ หากเข้าไปในที่ชุมชน ควรปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอจาม 9. สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ


10. ล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำหรือเมื่อถูกน้ำสกปรกควรและสัมผัสสิ่งปฏิกูล 11. อย่าให้ถูกยุงกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 12. ถ้าเดินทางไปพักค้างแรมในป่าต้องป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด หลังจากการเดินทางไปป่าควรตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรียโดยเร็วที่สุด 13. อย่าใช้มือ แขน หรือผ้าที่สกปรกขยี้ตา หรือเช็ดตามิให้น้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา 14. หากมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย หรือผิวหนังเริ่มเปื่อย เกิดตุ่มคัน น้ำกัดเท้าหรือมีบาดแผลให้รีบไปพบแพทย์ 15. ระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกของมีคม และสัตว์มีพิษกัดต่อย 16. การช่วยคนจมน้ำ ห้ามอุ้มพาดบ่า กระโดด หรือรีดน้ำออกเพราะจะทำให้ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้นและนำส่งโรงพยาบาลทันที 17. ระมัดระวัง การสัมผัสหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน บริเวณบ้านขณะน้ำท่วม


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ