แนะป้องกันโควิดเคร่งครัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


แนะป้องกันโควิดเคร่งครัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ thaihealth


แฟ้มภาพ


โควิด-19 ยังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทุกคนจึงต้องป้องกันและดูแลตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสี่ยง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ


นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวว่า ปีนี้มีปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ได้คือ ประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุมมากขึ้น เชื้อไวรัสลดระดับความรุนแรงลง มีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เตรียมพร้อมปรับวิถีชีวิตเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ทั้งนี้เพื่อการสืบสานประเพณีสงกรานต์ทั่วไทย ปลอดภัยทุกที่


กรมอนามัย ออกแนวปฏิบัติกิจกรรมรวมกลุ่มสงกรานต์นี้ หากเป็นกิจกรรมภายในครอบครัว เช่น การสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กินอาหารร่วมกัน สามารถทำได้ โดยแนะจัดในพื้นที่ระบายอากาศที่ดี โล่ง ไม่คับแคบ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน ให้เวลาในการจัดกรรมให้น้อยที่สุด หากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง งดร่วมกิจกรรมรวมกลุ่ม


ส่วนการจัดงานขนาดเล็กในชุมชน ผู้ร่วมไม่เกิน 200 คน ให้แจ้ง ศปก.ต. ศปก.อ. รับทราบ เพื่อกำกับ ติดตามอย่างเหมาะสม การสรงนำพระ ให้นำอุปกรณ์ส่วนตัวไปเอง งดนำน้ำที่สรงแล้วไปใช้ต่อ การทำบุญ ตักบาตร ขนทรายเข้าวัด ให้ล้างมือทุกสัมผัส การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา การเล่นน้ำภายในบ้าน หรือครอบครัวเล่นได้ แต่การเล่นน้ำในที่สาธารณะ ไม่อนุญาตให้เล่น เนื่องจากไม่มีการควบคุมและมีความสุ่มเสี่ยงต่อโรคโควิด-19


สำหรับการจัดงานขนาดใหญ่(อีเวนต์) ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ต้องมีการกำกับติดตามมาตรการร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น/สาธารณสุข ตลอดการจัดงาน ซึ่งพื้นที่ที่มีการกำกับติดตามตลอดการจัดงาน อาจมีการอนุญาตให้เล่นได้ แต่เล่นได้แค่ไหน เล่นได้ที่ไหนบ้าง ให้ติดตามจากประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ห้ามทำเด็ดขาดคือ ปาร์ตี้โฟม ประแป้ง ดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


นอกจากนี้ ยังมีข้อแนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชนทั่วไป หลังกลับจากเทศกาลสงกรานต์ด้วยว่า ควรสังเกตอาการตนเอง 10 วันหลังกลับจากการร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตาม DMHTTA เคร่งครัด เมื่อมีอาการคล้ายเป็นหวัด หรือสัมผัสเสี่ยงผู้ป่วย ให้คัดกรองตนเองด้วย ATK หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำเมื่อครบ 7 วัน หรือเมื่อมีอาการ ช่วงสังเกตอาการให้เลี่ยงพบผู้คนและควรสวมหน้ากากตลอด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ